Kalypsó Karmapa       IPO 1


Slovenský šampión krásy mladých

  4 X JCAC
2 X J BOB
3 X CAC