Kalypsó Karmapa       BH/VT, IPO 1


Slovenský šampión krásy mladých

  4 X JCAC
2 X J BOB
5 X CAC